Denizcilikte İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri

Deniz yolu taşımacılığında acil durumlar ve hastalıklarla karşılaşmak sıkça görülen durumlardan biridir. Bu nedenle, gemilerdeki ilk yardım ve sağlık hizmetleri oldukça önemlidir. Gemilerde çalışan personel, acil durumlarda gerekli müdahaleleri yapabilmek için eğitimli olmalıdır. Ayrıca, gemilerde sağlık hizmetleri sunan profesyonel sağlık çalışanları da bulunur. Bu sağlık çalışanlarının görevleri, gemideki hastalıkları teşhis etmek ve gerekli tedaviyi sağlamaktır. Bu makalede, gemilerdeki ilk yardım ve sağlık hizmetleri konusunda daha detaylı bilgi vereceğiz.

Gemilerde Sağlık Meslekleri

Gemilerde sağlık hizmetleri sunan meslekler oldukça önemlidir. Gemi personeli için en büyük koruma sağlık hizmetlerinden geçmektedir. Genellikle gemilerde doktor bulunmaz, ancak yerine getirilen sağlık hizmetleri çok sayıda kişi tarafından yapılır. Bunlar arasında sağlık elemanları, acil tıp teknisyenleri ve hemşireler yer almaktadır. Acil tıp teknisyenleri, acil durumlarda gereken tıbbi müdahaleleri yaparken, hemşireler rutin sağlık hizmetleri sunarlar. Sağlık personelinin görevi, gemideki personelin sağlık durumunu yakından takip etmek ve öncelikli durumlar için uygun tedaviyi sağlamaktır.

Denizde Acil Durumlarda İlk Yardım

Denizcilikte acil durumlar her zaman beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. Bu nedenle gemilerde bulunan personel, denizde yaşanabilecek herhangi bir acil duruma hazırlıklı olmalıdır. Kesikler, yanıklar, kırıklar, ısırıklar ve diğer acil durumlar için ilk yardım bilgisine sahip olmak çok önemlidir.

Denizde yaşanan bir kesik durumunda, öncelikle yaralı bölge sabunlu suda yıkanmalı ve sterilize edilmelidir. Yaraya steril bir bandaj veya bez uygulamak, enfeksiyon riskini azaltacaktır.

Yanık durumunda, öncelikle yanığın derecesi belirlenmeli ve soğuk su uygulaması yapılarak ağrı azaltılmalıdır. Yanık bölgesi sterilize edildikten sonra, gazlı bez veya steril bandajla kapatılmalıdır.

Kırık durumunda, yaralı bölge sabitlenmeli ve tahta parçası veya benzeri bir materyalle desteklenmelidir. Bu şekilde, yaralı bölge hareketsiz hale getirilir ve ağrı azaltılır.

Isırık durumunda, yara bölgesi sabunlu su ile yıkanmalı ve sterilize edilmelidir. Antibiyotik krem uygulaması yapıldıktan sonra, yara bölgesi steril bandajla kapatılmalıdır.

Denizdeki diğer acil durumlar için ilgili müdahalelerin bilinmesi de önemlidir. Bu nedenle gemilerde bulunan personelin, denizcilikte acil durumlara karşı hazırlıklı olması, yaralanmaların önlenmesi ve zamanında müdahale edilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Kalp Krizleri için Acil Durum Prosedürleri

Kalp krizi durumu birçok kişi için endişe verici bir durumdur. Gemide bir kalp krizi durumunda, acil olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Öncelikle, durumun ciddiyetini değerlendirmek için bir kalp kontrolü yapılmalıdır. Kalp krizi belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, sırt ağrısı veya mide bulantısı olabilir. Kalp masajı ve solunum teknikleri (KPR) uygulamak, oksijen vermek ve gerekli ilaçları ve ekipmanları kullanmak gerekmektedir.

Uygun ilaçlar ve cihazlar, mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Gemilerde bulunabilecek bir defibrilatör, kalp krizi durumları için hayati önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, güvenli bir şekilde kullanmayı bilen bir kişi tarafından mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

Üç dakika içinde uygulanmazsa, kalp krizi sonucu ölüm oranı dramatik bir şekilde artacaktır. Yani, kalp krizi belirtilerini saptadığınız takdirde hemen bir sağlık görevlisine bildirmeniz ve gerekli prosedürleri uygulamanız gerekmektedir.

KPR (Kalp Masajı ve Solunum Teknikleri)

Kalp krizi, denizcilikte sıkça meydana gelen bir sağlık sorunudur. Bu durumda ilk ve en önemli adım kalp masajı yapmaktır. Kalp masajının yanı sıra doğru solunum teknikleri de hayati önem taşır. KPR, kalp krizi durumunda uygulanan bir ilk yardım tekniktir. Bu teknik sayesinde hayatta kalma şansı artar. KPR, Kalp Masajı ve Solunum Teknikleri anlamına gelir. KPR uygulamak için önce hastanın sırt üstü yere yatması gerekir. Elleri kalbin üzerine yerleştirin ve sıkıca bastırarak kalbin çalışmasını sağlayın. Solunum teknikleri de ihmal edilmemelidir. Soluk alışverişinin durması durumunda nefes almasını sağlamak için ağızdan ağıza solunum yapılabilir. İlk yardımcılar bu teknikleri öğrenerek hem kendilerini hem de diğerlerini acil durumlarda kurtarabilirler.

Defibrilatör Kullanımı

Defibrilatör, kalp krizi geçiren bir kişinin hayatını kurtarabilecek önemli bir cihazdır. Gemide bir defibrilatör varsa, doğru bir şekilde kullanılmaması durumunda ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Defibrilatör kullanımı için eğitimli personel bulundurulması önemlidir. Defibrilatör kullanımı için şu adımlar takip edilmelidir:

  • Öncelikle hasta kalp krizi geçirdiğinde hastane ile haberleşilmeli ve daha sonra kalp masajı yapılarak kalbin çalıştırılması sağlanmalıdır. Kalp masajı yapıldıktan sonra, cihaza geçilebilir.
  • Defibrilatör ile ilgili talimatları okuyun ve anlayın
  • Pacemaker ya da metal protez kullanımı hakkında bilgi edinin

Defibrilatör kutusu açıldığında, elde edilen bilgiler kullanılarak elektrotlar, hastanın göğsüne yerleştirilir. Daha sonra, cihaza şok tuşuna basarak kalbi yeniden çalıştırmaya çalışabilirsiniz. Ameliyat geçirmiş kişilere herhangi bir defibrilatör kullanmadan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

Denizdeki Yaralanmalar İçin İlk Yardım

Denizcilikteki yaralanmalar oldukça yaygındır ve acil müdahale gerektirir. Kesikler, yanıklar, kırıklar, burkulmalar ve zehirlenme gibi durumlarda ilk yardım teknikleri uygulanması hayati önem taşır. Özellikle açık denizlerde, yaralanmaların ciddiyeti artabilir ve müdahale için tıbbi personel bulunmayabilir. Bu nedenle, gemilerdeki personelin yaralanma durumunda ne yapması gerektiğini bilmeleri hayati önem taşır.

Kesik durumunda, yaranın temizlenmesi ve gerekirse dikiş atılması gerekebilir. Yanıklar için soğuk su uygulaması yapılmalı ve mümkünse yaralı bölge havalandırılmalıdır. Kırık ve burkulmalar için immobilizasyon, yani hareketin engellenmesi gerekiyor.

Zehirlenmeler durumunda, zehrin ne olduğu ve nasıl bir zehirlenme olduğundan bağımsız olarak, öncelikle zehrin alınması engellenmelidir. Bu nedenle, yutma veya inhalasyon ile alınmış zehirlerde kusturma veya öksürük yapılmalı, cilt teması sonucu oluşan zehirlenmelerde ise cilt yıkanmalıdır.

Denizcilikteki yaralanmaların tedavisi için gemideki ilkyardım çantaları önemlidir. Bu çantaların içerisinde gerekli malzemeler bulunmalı ve personel bu çantaların içeriği hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca, özellikle denizcilik sektöründe çalışan personelin ilkyardım konusunda eğitim almaları da hayati önem taşır.

Gemi Sağlığına İlişkin İşaretler

Gemilerde sağlık hizmetleri sunan ekiplerin, gemi personelindeki hastalıkları tespit etmek için belirli işaretleri takip etmeleri gerekir. Bu işaretler, çoğunlukla günlük rutinlerde fark edilemeyen bazı ufak değişimler olarak ortaya çıkar. Bazı yaygın hastalıklar ve semptomları şöyle sıralanabilir:

  • Deniz tutması: Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, terleme
  • Musculo-skeletal rahatsızlıklar: Sırt ağrısı, omuz ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı
  • Gastrointestinal rahatsızlıklar: Karın ağrısı, ishal, kabızlık
  • Stres ve depresyon: Uykusuzluk, yorgunluk, sinirlilik, huzursuzluk, endişe

Bu işaretlerin zamanında tespit edilmesi, sağlık hizmetleri ekibinin gerektiği gibi müdahale etmesi açısından oldukça önemlidir. Gemideki personelin sağlık durumunun takibinde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında rutin taramalar yapılması, sağlık karnesi tutulması, tedavi giderlerinin kontrol altında tutulması ve en doğru zamanda en doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması gelir.

Gemi Hijyeni

Gemilerdeki sağlıklı yaşam koşulları, işlevsel su temini gibi faktörlerin yanı sıra temiz bir ortam sağlamak da oldukça önemlidir. Bu noktada, gemi hijyeni önemli bir konudur. Gemi hijyeni, gemi ortamının temizliği, yeterli havalandırma, sanitasyon (sağlık koşullarını koruma) ve diğer temizlik faktörleri hakkında bir dizi prosedürü kapsar.

Temizlik, gemideki tüm yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini içerir. Bu, gemideki bakteri, virüs ve diğer enfeksiyon kaynaklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, gemideki gıda kullanımı sırasında da hijyen kurallarına uyulması önemlidir.

Bunun yanı sıra, gemide sağlık koşullarını ve gemi personelinin refahını korumak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Gerekli olan su temini de hijyenik koşullara uygun olmalıdır.

Gemi hijyeninin önemli bir yönü de sanitasyondur. Sanitasyon, gemideki sağlık koşullarının korunmasını sağlamak için uygulanan bir dizi önlemdir. Bu, gemideki atıkların uygun şekilde ele alınmasını, su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasını ve hatta hastalık salgınları sırasında karantina önlemlerinin alınmasını içerir.

Gemi personeli, gemide hijyenik koşullara uygun bir şekilde yaşama ve çalışmaya yönlendirilmelidir. Bu da sağlıklı ve güvenli bir gemi ortamı sağlamak için en önemli faktörlerden biridir.

Denizde Zehirlenmeler

Denizde meydana gelen zehirlenmelere karşı önlemler almak oldukça önemlidir. Zehirlenme durumları genellikle kötü saklanmış gıdalar, denizanası sokması ve kontamine su nedeniyle meydana gelir. Denizanası veya balık sokmalarında, yakındaki bir sağlık personeline haber vermek veya ilk yardım kitinden antihistaminik veya lidokain enjekte etmek doğru bir adım olacaktır.

Kontamine su nedeniyle oluşabilecek zehirlenmelerde ise, diğer insanların su kaynaklarını kullanmamak ve mümkünse yemek pişirmekte kullanılan deniz suyunu arıtmak gerekmektedir. Zehirlenme durumlarında, ilk yardım kitinde yer alan yara için uygun dezenfekte edici ilaçlar kullanılmalıdır.

Zehirlenme durumunu önlemek için, gemilerde bulunan su kaynaklarının düzenli olarak test edilmesi ve belirli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, taze gıdaların nemli ve serin bir ortamda saklanması da gereklidir.

Bunun yanı sıra, gemideki personellerin su kaynakları ve gıdalar konusunda bilgi edinmeleri ve bu konuda bilinçli davranmaları da oldukça önemlidir. Zehirlenme durumuna karşı alınacak önlemler, gemide bulunan bir sağlık personeli tarafından öğretilmelidir.

Gemide İlaç Listesi

Gemilerde acil durumlarla karşılaşılabildiğinden, gemide bulunan ilaçlar oldukça önemlidir. İlaçlar, hastalıkların, enfeksiyonların, yaralanmaların ve diğer acil durumların tedavisinde kullanılır. Bu nedenle gemilerdeki ilaç listesi oldukça önemlidir.

İlaç listeleri her gemide mevcut olmalıdır ve güncel tutulmalıdır. İlaçlar, o gemiye özgü bir ilaç listesiyle birlikte saklanır. Her ilacın adı, kullanım talimatları ve dozaj bilgileri dahil olmak üzere açık bir şekilde etiketlenmiştir. Ayrıca ilaçların son kullanma tarihi de kontrol edilir.

Gemideki ilaçlar arasında antibiyotikler, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, antialerjikler, antiemetikler ve diğerleri yer alır. Hastaların aldığı şikayetlere veya semptomlara bağlı olarak, doktorlar ve sağlık personeli belirli bir ilacı tavsiye edebilir veya yazabilir.

İlaç Adı Kullanım Alanı Dozajı
Amoksisilin Enfeksiyonlar 500 mg, günde 2 kez
Ibuprofen Ağrı, ateş, iltihap 400 mg, günde 3 kez
Diazepam Anksiyete, sara nöbeti 2-10 mg, günde 2-4 kez
Aspirin Ağrı, ateş, kanın sulanması 300-900 mg, günde 4 kez

Gemideki ilaçların listesi, gemilerdeki tüm personelin ilaca ulaşmasını sağlamak için her zaman erişilebilir olmalıdır. Acil durumlarda ilaç listesine hızlıca göz atılarak hangi ilaçların ihtiyaç duyulacağı belirlenmelidir. Gemilerde sağlık çalışanları, kalan ilaçları takip etmeli ve stokların yeterli olduğundan emin olmalıdır.

İlaçların Depolanması ve Kullanımı

Gemilerdeki ilaçların doğru şekilde depolanması ve kullanılması önemlidir. İlaçlar, toksinlere, ışığa ve nem gibi dış etkenlere hassastır; bu nedenle, gemideki ilaç dolapları uygun koşullarda depolanmalıdır.

Gemideki ilaçlar uygun şekilde işaretlenmeli ve her zaman kolayca erişilebilir bir yerde saklanmalıdır. Kullanım ömrü geçen ilaçlar ayrı bir bölümde saklanmalı ve düzenli olarak atılmalıdır. İlaçların kullanım talimatları mutlaka okunmalı ve uygun şekilde uygulanmalıdır.

Gemideki ilaç stoklarının yönetimi için bir envanter oluşturulmalıdır. Gereksiz tekrarlamaların önlenmesi için tedarikçilerin adları, ilaçların adı, dozu ve son kullanma tarihleri kaydedilmelidir. İlaçların depolanması ve kullanımı konusunda eğitimli personel görevlendirilmelidir.

Ulaşılabilirlik ve Stok Yönetimi

Gemi sağlık hizmetleri, denizcilikte acil durumlarla karşılaşmamak için gereklidir. Ancak gemi seferleri sırasında gemilerin belirli bir konumdan uzaklaşması gibi durumlarda, ilaçlarla ilgili stok yönetimi daha önemli hale gelir. İlaçların depolanması için uygun bir yer belirlenmeli ve en son kullanma tarihlerine göre düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca, acil bir durumda gemiden kurtulma botlarına veya diğer gemilere transfer edilebilecek ilaç stoklarının hazır olması da önemlidir.

İlaçlar temel sağlık hizmetleri açısından önemlidir. Gemilerin sağlık sorunlarına yönelik çözümlerinin doğru ve hızlı bir şekilde uygulanması, personel ve yolcuların güvenliğini sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, uygun bir ilaç stokunun yönetilmesi gereklidir.

Yorum yapın